L

A     B     C-E     F     G     H-J     K     L     M     N-O     P     R     S     T-V     W     Z

Langel-Köcher, Ursula (52): Funkemarieche    [AANHÜRE]
Eimol Funkemarieche zo sin, dat wor minge Draum. Wie ich vier Johr ald wor, kräht ich e Funkemariechekostüm vun minger Kusin Doris. Ich wor ... WIGGER

Lanzendorf, Hermann (71): Düüvels-Dübbel    [CD2 30]
Ich ben en Köln-Merkenich en de Volksschull gegange, Volksschule Spörkelhof. Unse Lehrer wor ... WIGGER

Leichsenring, Andrea (71): Der kapodde Ford    [CD2 31]
Mer wonnten domols en Köln-Porz, minge Fründ un jetzige Mann un ich, un mer hatte ... WIGGER

Lengsdorf, Apollonia (60): Am Zoll vörbei    [CD2 32]
De eetste Reis noh Spanien - ich wor nüngsehn Johr, minge zokünftige Mann och. God en Lloret de Mar aangekumme ... WIGGER

Lengsdorf, Apollonia (60): De Kollegin    [CD2 33]
Dann hatt ich en ganz tolle Arbeidsstell en Zollstock. Mer wore vier Kollegen un de Chefin. Ävver ein Kollegin vun uns ... WIGGER

Lengsdorf, Apollonia (60): Et Fastelovendsbuffet    [CD2 34]
Mer hatte wunderschön alles geplant en Vogelsang em große Gaadehüüsche. Alle Fründinne op Wieverfastelovend dohin, wunderschön et Buffet opgebaut. Un dann ... WIGGER

Lengsdorf, Apollonia (60) †: Memmeschlag oder Et Memorandum   [AANHÜRE]
Ich wor bei der Oma immer zo Hus. Wor wunderschön! Immer morgens dät de Oma mer et Bademäntelche aan un dann dät se mer et Bilderböchelche ... WIGGER

Linneweber, Wolfgang (62): De Tant Billa   (2:14 min) [AANHÜRE]
Mer muss wesse, dat ming Eldere beide nit us Kölle kome. Minge Vatter, enzwesche ad dreiunnüngsig un schwer en de Bunne, dat es ene Düsseldorfer ... [WIGGER]

Lippert, Rose Maria (67): Minge Broder    [AANHÜRE]
Eine vun minge Bröder es dann, wo mer gewonnt han en Vings, do wor dä villleich su drei, vier Johr ald, en däm Neubau do huhgeklomme bes WIGGER

Lüchtefeld, Claudia (55): De Haremadam    [CD2 35]
Et wor en minger Studentezigg. Ich weiß noch ganz genau, et moot ene zehnte November sin, dann et Telefon klingelte ... WIGGER

zoröck noh K          wigger noh M

ganz zoröck noh "Anekdoten"